Monday, November 8, 2010

नेत्र दान - महा दान

http://connect.in.com/s-s-kohli/play-video-tej-kohli-foundation-helps-a-man-see-the-world-after-45-years-475-f12093e697cb93c0f21cc38cca9fdc525c867b55.html
This is posted by kind courtesy of
Tej Kohli Foundation and YouTube

Wednesday, November 3, 2010

नेत्रदाने करू चार

दिवाळी,दिवाळी,उत्साहाला अंत नाही
ज्यांना दृष्टीच नाही त्यांची मात्र दिवाळी काळी.
आपण त्यांचाही विचार करणार की नाही?
नेत्रदाने करू चार,अंधकारा देऊ नवी झळाळी!


- श्री.वि.आगाशे