Thursday, August 19, 2010

नेत्रदानाचा संकल्प करा

आज आहे जागतिक छायाचित्रण दिन !

आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना छायाचित्रणाची आवड असतेच. पूर्वी हा थोडा महागडा छंद जोपासणे कठीण वाटायचे परंतु आता आलेल्या डीजीटल कॅमेरयांमुळे अशी परिस्थिती राहिलेली नसून छायाचित्रणही फारच सोपे झाले आहे. निरागस,गोंडस बालके,प्रियजन,निसर्गाची विविध रूपे,विविध वस्तू,रंग आपण कॅमेऱ्यात टिपू शकतो,काही जणांना नुसता आस्वाद घ्यायलाही आवडतो. आपल्याला नेत्र असल्यामुळेच हे सर्व करू शकतो, आस्वाद तसेच आनंद घेऊ शकतो.

ज्यांना नेत्रच नाहीत, अमूल्य दृष्टीच नाही त्यांचे काय?
त्यांचा असा विचार आपण कधी केला आहे काय?
नसल्यास अशा दृष्टिहीन देश बांधवांचाही जरूर विचार करा,
त्यांच्यासाठी नेत्रदानाचा संकल्प करा.

2 comments:

  1. Do you want to ? Are you seeking for an opportunity to for money due to financial break down and you don’t know what to do, then contact us today and we shall offer you good amount of $400,000.00 USD, for your Kidney.My name is (Dr. David James) Am the representative doctor of Surgical Hospital . Our hospital is specialized in Kidney Surgery and we also deal with buying and transplantation of kidneys with a living an corresponding donor. If you are interested in selling or buying kidney’s please don’t hesitate to contact us. Contact us: Phone Number: 918951960864 Whats App Number: 919620606906 Best Regards Dr. David James

    ReplyDelete
  2. We are urgently in need of KlDNEY donors for the sum of $500,000.00 USD, WhatsApp or Email for more details: hospitalcarecenter05@gmail.com
    WhatsApp +91 8681996093

    ReplyDelete